Tøris-blæsning

Et af vore nyeste forretningsområder er afrensning ved brug af tøris. Med vores Ice Blasting unit kan vi let rengøre alle former for fedtede overflader. 

Tørisblæsning kan med fordel anvendes til rensning af:
Kabys, emfang, el-motorer, elektriske kredsløb, tekniske anlæg og komponenter.

Tøris er et naturligt materiale, som med stor succes kan anvendes som afrensningsmiddel i forbindelse med rengøring af fedtede overflader ved en speciel rensemetode. Vi afrenser ved hjælp af robot og håndpistol med tørispiller. Tørisen omdannes til co2 i luftform under processen og er derfor skånsom men yderst effektiv. Afrensningen efterlader ikke restaffald og kræver ikke ekstra ressourcer. Tørisen er desuden luftfri og uden nogen form for giftstof/kemikalier og dermed 100% brandsikker.

Fordele ved rengøring med tøris:

  • Tørispiller omdannes til luft under processen – efterlader ikke affald.
  • Tidsbesparende - ingen forberedelse og bortanskaffelse – udføres on-site.
  • Effektiv og skånsom mod materialet
  • Ingen kemikalier
  • Ingen brandfare
  • Lugtfri

Vi arbejder professionelt og alt arbejde dokumenteres med rapport og fotomateriale. Download vores produktblad (UK) her.