Renovering af Thrustere

MarineShaft har i de senere år opnået en betydelig ekspertise i renovering af thrustere.

Maskinering af komponenter i forbindelse med havari og planlagte overhalinger, og til tider fremstiller vi også nye komponenter i disse forbindelser, idet produktfabrikkerne ofte har særdeles lange leveringtider på reservedele.

Vor Serviceafdeling udfører adskillelse, opmålinger og kontrol samt samling af thrustere med jævne mellemrum. Alt foregår naturligvis med fuld klassegodkendelse.