Tøris-blæsning

Vi tilbyder afrensning ved brug af tøris. Med vores Ice Blasting unit kan vi let rengøre alle former for fedtede overflader. 

Tørisblæsning kan med fordel anvendes til rensning af:
Kabys, emfang, el-motorer, elektriske kredsløb, tekniske anlæg og komponenter.

Tøris er et naturligt materiale, som med stor succes kan anvendes som afrensningsmiddel i forbindelse med rengøring af fedtede overflader ved en speciel rensemetode. Vi afrenser ved hjælp af robot og håndpistol med tørispiller. Tørisen omdannes til co2 i luftform under processen og er derfor skånsom men yderst effektiv. Afrensningen efterlader ikke restaffald og kræver ikke ekstra ressourcer. Tørisen er desuden luftfri og uden nogen form for giftstof/kemikalier og dermed 100% brandsikker.

Fordele ved rengøring med tøris:

  • Tørispiller omdannes til luft under processen – efterlader ikke affald.
  • Tidsbesparende - ingen forberedelse og bortanskaffelse – udføres on-site.
  • Effektiv og skånsom mod materialet
  • Ingen kemikalier
  • Ingen brandfare
  • Lugtfri

Vi arbejder professionelt og alt arbejde dokumenteres med rapport og fotomateriale. Download vores produktblad (UK) her.